ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις για την κλήρωση στην ειδικότητα της Ρευματολογίας στο νοσηλευτικό ίδρυμα ΑΤΤΙΚΟ θα ξεκινήσουν στις 20-01-20 ως και 31-01-20.Αναλυτική ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis ημερομηνία 16/12/2019 και ώρα 11:52:57

Οι αιτήσεις για την κλήρωση στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου στο νοσηλευτικό ίδρυμα ΤΖΑΝΕΙΟ θα ξεκινήσουν στις 20-01-20 ως και 31-01-20.Αναλυτική ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis ημερομηνία 16/12/2019 και ώρα 10:43:47

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οφθαλμολογία από20-12-19

ΘΡΙΑΣΙΟ

Παιδιατρική από 22-12-19

251 ΓΝΑ

ΩΡΛ από 20-12-19