ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 25-01-18 ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 13.00

ΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-01-18

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-01-18

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 24-01-18

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 23-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 23-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 23-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 23-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΕΛΠΙΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 12-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΛΑΪΚΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 12-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)