ΛΑΪΚΟ

Παθολογία από 13-01-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Χειρουργική από 20-01-21(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΤΖΑΝΕΙΟ

Παθολογία από 20-01-21

ΚΑΤ

Παθολογία από 14-01-21

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολογία από 21-01-21

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθολογία από 09-01-21

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Παθολογία από 22-01-21

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ρευματολογία από 24-01-21