ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Χειρουργική από 13-05-20

Παθολογία από 16-05-20

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 

Νευροχειρουργική από 21-05-20

ΕΛΠΙΣ

Καρδιολογία από 04-05-20

ΜΕΤΑΞΑ

Ενδοκρινολογία από 06-05-20