ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

Παθολογία από 17-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ορθοπεδική από 12-06-21

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 23-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΚΑΤ

Φυσική Ιατρική από 17-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Πνευμονολογία από 15-06-21

Αναισθησιολογία από 23-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Χειρουργική από 17-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γυναικολογία από 07-06-21

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Νευρολογία από 21-06-21

401 ΓΣΝΑ

Πλαστική Χειρουργική από 26-06-21

417 ΝΙΜΤΣ

Οφθαλμολογία από 16-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)