ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΩΡΛ από 12-08-20

ΑΤΤΙΚΟ

Αλλεργιολογία από 12-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Ορθοπεδική από 13-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΚΑΤ

Ορθοπεδική από 21-02-20

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Αγγειοχειρουργική από 09-08-20

ΩΝΑΣΕΙΟ

Καρδιολογία από 10-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

251  ΓΝΑ

Καρδιολογία από 10-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

401 ΓΣΝΑ

Καρδιολογία από 12-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 17-08-20(2 θέσεις)

Παθολογία από 25-07-20(2 θέσεις),από 28-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού) και από

13-08-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Αιματολογία από 22-08-20

Γαστρεντερολογία από 22-08-20

Ενδοκρινολογία από 12-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Καρδιολογία από 14-08 και 19-08-20

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γυναικολογία από 13-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)