ΛΑΪΚΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 25-01-18 -2 ΘΕΣΕΙΣ-Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 25-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 25-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 25-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 25-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΤΤΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 26-01-18

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 19-01-18

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 26-01-18

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 10-01 ΚΑΙ 25-01-18

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 25-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΜΕΤΑΞΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-01-18