ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

Παθολογία από 22-07-20 και από 18-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Πνευμονολογία από 22-07-20

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 25-07 και 26-07-20

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Γυναικολογία από 24-08-20

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γυναικολογία από 25-08-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)