ΛΑΪΚΟ

Γαστρεντερολογία από 19-03-18

ΕΛΠΙΣ

Γενική Χειρουργική από 26-03-18

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Γενική Χειρουργική από 25-03-18