ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Παθολογία από 10-08-19

Χειρουργική από 10-08-19

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Μικροβιολογία από 19-08-19

ΕΛΠΙΣ

Καρδιολογία από 17-08-19

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 09-08-19

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθολογία από 10-08-19

ΜΕΤΑΞΑ

Παθολογία από 07-08-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 06-08-19

251 ΓΝΑ

Πνευμονολογία από 06-08-19

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

Παθολογία από 04-08-19

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΩΡΛ από 26-08-19(2 θέσεις)

ΩΝΑΣΕΙΟ

Καρδιολογία από 18-08-19