ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 25-10-16

ΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 25-10-16

417 ΝΙΜΤΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 25-10-16

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-10-16

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 26-10-16