ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 21-11-17

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-11-17

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 22-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

417 ΝΙΜΤΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 15-11-17

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 20-11-17

ΑΤΤΙΚΟ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 27-11-17

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 27-11-17

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-11-17