ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Καρδιολογία από 27-02-18

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογική Ογκολογία από 23-02-18

ΣΩΤΗΡΙΑ 

Παθολογία από 20-02 και 27-02-18(από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ψυχιατρική από 27-02-18(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 27-02-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)