ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ενδοκρινολογία από 27-01-20

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χειρουργική από 26-02-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ορθοπεδική από 26-02-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΩΡΛ από 24-02-20

Αναισθησιολογία από 22-02-20