Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οφθαλμολογία από 26-03-19(2 θέσεις από ανακλήσεισ προγενέστερων διορισμών)

417 ΝΙΜΤΣ

Παθολογία από 27-03-19

ΑΓΙΝΗΤΕΙΟ

Νευρολογία από 08-03-19

ΜΕΤΑΞΑ

Παθολογία από 18-03-19

ΚΑΤ

Νευρολογία από 21-03-19

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 26-03-19

ΕΛΠΙΣ

Ουρολογία από 26-03-19

ΛΑΪΚΟ

Οφθαλμολογί από 26-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Πνευμονολογία από 15-03-19