ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 26-01-18

ΤΖΑΝΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 25-01-18

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 18-01-18

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΑΠΟ 03-01-18

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 17-01-18

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 24-01-18

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 30-01-18

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 27-01-18