ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οφθαλμολογία από 20-03-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 26-03-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αιματολογία από 28-03-19