Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Καρδιολογία από 26-10-18

Νεφρολογία από 27-10-18

Οφθαλμολογία από 26-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

251 ΓΝΑ

Παθολογία από 26-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Πνευμονολογία από 21-10-18

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Νευροχειρουργική από 07-10-18

Αναισθησιολογία από 08-10 και 26-10-18

Νευρολογία από 03-10-18

Οφθαλμολογία από 16-10-18(θέση για ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

Ακτινοδιαγνωστική από 07-10 και 21-10-18

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 26-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οφθαλμολογία από 25-10-18