ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 21-11-16

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 26-11-16

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 25-11-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-16

ΛΑΪΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-11-16