417 Ν.ΙΜ.Τ.Σ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 29-11-17

ΑΤΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 24-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 24-11-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)