ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ψυχιατρική από 21-12-20

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Γυναικολογία από 29-12-20

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 11-12-20(2 θέσεις)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθολογία από 25-11.29-11,01-12 και 09-12-20

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οφθαλμολογία από 21-10,10-11 και 21-11-20