ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Ψυχιατρική από 28-04-20(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθολογία από 30-04-20

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Χειρουργική από 07-04-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ψυχιατρική από 28-04-20