ΘΡΙΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 26-01-18

ΕΛΠΙΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 30-01-18

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-01-18