ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 24-10-16

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 30-10-16

 251 ΓΝΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 25-10-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 30-10-16

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΩΡΛ ΑΠΟ 23-10-16

ΤΖΑΝΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 26-10-16