ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολογία από 21-12-18(από ανάκληση προγένεστερου διορισμού)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Χειρουργική από 21-12-18(από ανάκληση προγένεστερου διορισμού)

ΛΑΪΚΟ

Χειρουργική από 21-12-18(από ανάκληση προγένεστερου διορισμού)

Γενική Ιατρική από 28-12-18(από ανάκληση προγένεστερου διορισμού)

Νεφρολογία από 21-12-18(από ανάκληση προγένεστερου διορισμού)

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Παθολογία από 10-12-18

Χειρουργική από 30-11-18

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Χειρουργική από 28-12-18

Παιδοψυχιατρική από 21-12-18

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 24-12-18

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ορθοπεδική από 28-12-18