ΑΤΤΙΚΟ 

ΩΡΛ ΑΠΟ 18-09-17

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 19-09-17

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 04-09-17

ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 12-09-17