ΜΕΤΑΞΑ

Γενική Χειρουργική από 30-09-18

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 01-10-18(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Καρδιολογία από 02-10-18

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Αγγειοχειρουργική από 28-09-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Παιδοψυχιατρική από 27-09-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΤΖΑΝΕΙΟ

Οφθαλμολογία από 28-09-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Οφθαλμολογία από 29-09-18

Παθολογία από 05-09-18

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γενική Ιατρική από 16-09-18