401 ΓΣΝΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 05-10-17

251 ΓΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 03-10-17

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 02-10-17

ΤΖΑΝΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 01-10-17

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01-10-17

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01-10-17

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 02-10-17

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 08-10-17

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 02-10-17

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 04-10-17

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 29-09-17

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 09-10-17