ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 15-10-17

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 13-10-17

ΕΛΠΙΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 13-10-17

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 15-10-17