ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 19-10-17

ΔΡΟΜΟΚΑΊΤΕΙΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 17-10-17

ΑΓΛΑΊΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 14-10-17