Αναλυτικές πληροφορίες για την διεξαγωγή κλήρωσης για την κάλυψη πέντε (5) νεοσύστατων θέσεων στην ειδικότητα της ΠΑθολογικής Ογκολογίας στο νοσηλευτικό ίδρυμα Σωτηρία θα βρείτε ανοίγοντας το κάτωθι attachment