Η χορήγηση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)  γίνεται μόνο σε δημόσια έγγραφα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για επιπλέον πληροφορίες www.ypes.gr