Στον παρόντα σύνδεσμο δημοσιεύεται σχέδιο από το ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευασμένου δικτύου ομβρίων της ΕΥΔΑΠ που διαθέτει η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (Δ.Ε.Α.Π.Π.Α).

Σας ενημερώνουμε όμως, ότι το αρχείο αυτό είναι ελλιπές και αποτυπώνει δίκτυα που κατασκευάστηκαν κυρίως μέχρι το έτος 2000, και για τα οποία είχε ενημερωθεί η ΕΥΔΑΠ.

Συνιστάται η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας για τη διαπίστωση τυχόν τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων του δικτύου.

Διατίθεται για χρήση παροχής τεχνικών στοιχείων και όχι αναδημοσίευσης ολόκληρου ή τμήματος αυτού με το ίδιο ή άλλο όνομα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. στο email: dye@patt.gov.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ RAR 25,82 MB08/08/22 03:13:16