Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η εφαρμογή του Προγράμματος ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

logo_opeka

Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του N.4921/2022 (ΦΕΚ 75 Α’)

Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο Επικεφαλής Εταίρος και  φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης για τις Κοινωνικές Συμπράξεις:

ΠΕ Βόρειου Τομέα
Πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό Σχήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας: 213 2100589

ΠΕ Νότιου Τομέα
Πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό Σχήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας: 213 1601843, 213 2129103

ΠΕ Κεντρικού Τομέα
Πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό Σχήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας: 213 1600326

ΠΕ Πειραιώς και Νήσων
Πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό Σχήμα
Στοιχεία Επικοινωνίας: 213 1601853, 213 1601879, 213 1601828

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
https://teba.opeka.gr/