Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται είτε στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Κάνιγγος 20 Αθήνα), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: από 11/5/2022 έως 3/6/2022.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ PDF 114,23 KB09/05/22 01:19:24
ΑΙΤΗΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ DOC 42,50 KB09/05/22 01:20:34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ PDF 113,79 KB09/05/22 01:25:16
ΑΙΤΗΣΗ Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ DOC 42,50 KB09/05/22 01:26:05
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ PDF 113,61 KB09/05/22 01:21:25
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ DOC 42,50 KB09/05/22 01:22:27