Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται είτε στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Κάνιγγος 20 Αθήνα), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: από 11/5/2022 έως 3/6/2022.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ PDF 113,37 KB09/05/22 01:59:22
ΑΙΤΗΣΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ DOC 42,50 KB09/05/22 02:02:16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ PDF 113,46 KB09/05/22 01:59:57
ΑΙΤΗΣΗ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ DOC 42,50 KB09/05/22 02:03:24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ PDF 113,77 KB09/05/22 02:00:33
ΑΙΤΗΣΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ DOC 42,50 KB09/05/22 02:04:15