νόψει της επικείμενης διαδικασίας βελτίωσης και χορήγησης θέσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021, σχετικά με τη βελτίωση και χορήγηση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους πωλητές, καλούνται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Α’Αθηνών να υποβάλουν σχετική αίτηση προκειμένου να αξιολογηθούν και να μοριοδοτηθούν από την αρμόδια Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές Πατήσια, Γούβα, Πυρνάρι, Λιδωρίκι, Κυψέλη, Νέα Φιλοθέη, Γαλάτσι, Άνω Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη ,Μπραχάμι, Δάφνη , Άνω Νέα Σμύρνη, Αχαρνών, Γλυφάδα, Βούλα, Γαλάτσι, Κολωνάκι, Πετράλωνα Βεϊκου, Ασύρματος Μπραχαμίου, Άγιος Σώστης, Αμπελόκηποι, Άγιος Γεώργιος, Νέα Ευρυάλη κατά το χρονικό διάστημα από 13/4/2022 έως 11/5/2022 θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

Αντίγραφο του πρώτου φύλλου της άδειας του πωλητή (όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και η ημερομηνία κτήσης της άδειας) (παλαιότητα άδειας 5 μόρια/έτος)

Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α ́ 170) (φορολογική ενημερότητα-30 μόρια)

Υπόδειγμα της αίτησης, που πρέπει να υποβληθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται είτε στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Κάνιγγος 20 Αθήνα), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr.

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πρόβλεψη του Νόμου αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την 31 Ιουλίου 2022, τότε η απόδοση θέσεων θα γίνει από μηδενική βάση και θα αφορά όλους τους πωλητές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 113,43 KB12/04/22 11:29:51
ΑΙΤΗΣΗ DOC 45,00 KB12/04/22 11:30:19