Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 205518/11-03-2022, 313415/12-4-2022, 313422/12-04-2022, 395950/09-05-2022, 395999/09-05-2022, 395983/09-05-2022, 395975/09-05-2022, 395960/09-05-2022, 395929/09-05-2022, 313398/12-04-2022  προσκλήσεων  της Υπηρεσίας μας, και των υπ’ αριθ. 299182/07-04-2022, 404154/10-5-22, 455821/23-05-2022, 404176/10-05-2022, 456674/23-05-2022, 392261/06-05-2022, 455848/23-05-2022 ανακοινώσεων  παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄  Αθηνών Α΄, Β΄,  Γ΄ Πειραιά και Ζ΄ Αττικής, σας γνωρίζουμε ότι αυτή  παρατείνεται εκ νέου έως  και την Παρασκευή  24-6-2022.

Επί προσθέτως, δίνετε η δυνατότητα εκ νέου υποβολής αιτήσεων σε πωλητές που ακολουθούν αγορές τις Ε΄ Αθηνών από την Τετάρτη 01/06/2022 έως και την Παρασκευή  24-6-2022.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 100,16 KB01/06/22 12:25:04