Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 205518/11-03-2022, 313415/12-4-2022, 313422/12-04-2022, 395950/09-05-2022, 395999/09-05-2022, 395983/09-05-2022, 395975/09-05-2022, 395960/09-05-2022, 395929/09-05-2022, 313398/12-04-2022  προσκλήσεων  της Υπηρεσίας μας, και των υπ’ αριθ. 299182/07-04-2022, 404154/10-5-22, 455821/23-05-2022, 404176/10-05-2022, 456674/23-05-2022, 392261/06-05-2022, 455848/23-05-2022 και 495565/01-06-2022 ανακοινώσεων  παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄,  ΣΤ΄  Αθηνών Α΄, Β΄,  Γ΄ Πειραιά και Ζ΄ Αττικής σας γνωρίζουμε ότι αυτή παρατείνεται εκ νέου και για τελευταία φορά έως και την Παρασκευή  8-7-2022.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 100,56 KB28/06/22 12:47:27