Έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων κατά  των αποτελεσμάτων μοριοδότησης των υπ΄ αριθ. 126205/15-2-2022 , 183569/03-03-2022  προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων, σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 για την απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους  αδειούχους  στην λαϊκή αγορά Σαλαμίνα, ημέρα Πέμπτη,  η κατάσταση μοριοδότησης για τους συμμετέχοντες στην διαδικασία, διαμορφώνεται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την κατάθεση ενστάσεων, δύνανται οι πωλητές να καταθέσουν εκ νέου ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του επισυναπτόμενου πίνακα από 25-5-2022 έως 01-06-2022.

Οι σχετικές ενστάσεις θα υποβάλλονται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Κάνιγγος 20 Αθήνα). Εναλλακτικά προτείνεται η αποστολή ανάλογου ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr.