Σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας κορωνοϊού COVID – 19 όλοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής θα εργάζονται στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις λίστες που θα αναρτώνται από τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία, που αφορούν τη λειτουργία των αγορών στις 30-11-2020 και 07-12-2020 (ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ).