Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στο ΦΕΚ 1194/27-3-2021 τεύχος β’, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας, οι πωλητές θα εργαστούν τη Τετάρτη 31-3-2021 ακολουθώντας τους επισυναπτόμενους πίνακες.

Στη λαϊκή αγορά Νέα Σμύρνη: Η ομάδα (ΟΜΑΔΑ Α2) θα εργαστεί τη Τετάρτη 31-3-2021 στην οδό Αρκαδιουπόλεως και η (ΟΜΑΔΑ Β2) στην οδό Μ.Αλεξάνδρου.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 127,19 KB19/08/21 09:03:46
ΠΙΝΑΚΕΣXLSX 42,88 KB19/08/21 09:03:47