Ακολουθούν τα αρχεία των αποφάσεων:

  1. Απόφαση παράταση της υπ΄ αριθ. 123309/12-2-2021 απόφασης λειτουργίας λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.
      
  2. Απόφαση της υπ΄ αριθ. 128731/15-2-2021 απόφασης λειτουργίας των κάτωθι λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 1 PDF 106,35 KB19/08/21 08:52:54
ΑΠΟΦΑΣΗ 2 PDF 95,75 KB19/08/21 08:52:55