Αποφασίζουμε την παράταση της υπ΄ αριθ. 238241/26-3-2021 απόφασης λειτουργίας των κάτωθι λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με το άρθρο 79 του Ν. 4796/2021, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 95,61 KB19/08/21 09:20:39