Το αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνει τα στοιχεία για τις Λαϊκές Αγορές της Αττικής, ανά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Ημέρα.