Καθορίζουμε τις ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για την 1η 2η 3η 4η 5η και την 6η εξεταστική περίοδο του 2022 και ανά κατηγορία
εξέτασης, σύμφωνα με το έγγραφο που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 153,25 KB11/01/22 04:46:35