Προγραμματισμός γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), έτους 2022 ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF1.006,82 KB21/01/22 03:15:43