Προγραμματισμός γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), έτους 2024, Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης, με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 767,42 KB20/11/23 12:15:28