Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2019, για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την Τρίτη 21 Μαΐου 2019.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών επί της Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη Μαρούσι ως εξής:
α)Στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις των ανανεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά.
β) Στις 11:00 θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για το αρχικό βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Π1). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 45 λεπτά.
γ)Στη συνέχεια και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών της προηγούμενης εξέτασης, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για μεταφορά σε δεξαμενές, για μεταφορά εκρηκτικών
ουσιών (Κλάση 1), και για μεταφορά ραδιενεργού υλικού (Κλάση 7). Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά για κάθε κατηγορία εξέτασης.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 191,66 KB18/08/21 07:53:17