Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΑDR) 4ης – 5ης -6ης περιόδου του 2019 ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης, με το πρόγραμμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 355,86 KB18/08/21 08:15:26